Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων Μαρωνιτών, με βάση το άρθρο 6 (2) του Περί Κοιμητηρίων των Θρησκευτικών Ομάδων (Ταφή και Εκταφή) νόμου του 2013, έχει υπό την ευθύνη και αρμοδιότητά της τα θέματα δημιουργίας, επέκτασης, συντήρησης και διαχείρισης του συνόλου των κοιμητηρίων των Μαρωνιτών σε παγκύπρια βάση.

Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2017, ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος, κατόπιν εισήγησης του Εκπροσώπου των Μαρωνιτών Γιαννάκη Μούσα, διόρισε την υφιστάμενη Επιτροπή Διαχείρισης Κοιμητηρίων η οποία αποτελείται από τους ακόλουθους:

  • Αντωνάκης Μαυρίδης – Πρόεδρος
  • Τάκης Χαννής – Αντιπρόεδρος
  • Ηλίας Πετρή – Μέλος
  • Ηλίας Μουτήρης – Μέλος
  • Πανίκος Σιαμμούτης – Μέλος
  • Αντώνης Μαλτέζος – Μέλος
  • Αντώνης Γιαλλούρης – Μέλος
  • Μάριος Φραγκίσκου – Μέλος
  • Αντώνης Φτανός – Μέλος

Η ανωτέρω επιτροπή έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει σε σημαντικά έργα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για δημιουργία και επέκταση κοιμητηρίων, αφού έχει προχωρήσει, πρώτον, στην πλήρη ανοικοδόμηση του κοιμητηρίου της Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας και δεύτερον στη δημιουργία του νέου κοιμητηρίου Μαρωνιτών στην Ανθούπολη. Και τα δύο μεγάλα και τεραστίας σημασίας έργα έχουν αποπερατωθεί από την Επιτροπή. Παράλληλα, η Επιτροπή προχώρησε και στην ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου κοιμητηρίου Μαρωνιτών στη Λευκωσία και στη δημιουργία μεγάλου χώρου στάθμευσης έξω από το νέο και το παλιό κοιμητήριο.

Στιγμιότυπο από συνεδρία της Επιτροπής.
Στιγμιότυπο από την υπογραφή των συμβολαίων για ανοικοδόμηση του Κοιμητηρίου Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας.
Η είσοδος του ανοικοδομημένου Κοιμητηρίου Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας.
Στιγμιότυπο από την πορεία των εργασιών στο νέο κοιμητήριο Μαρωνιτών στη Λευκωσία.
Στιγμιότυπο από την πορεία των εργασιών στο νέο κοιμητήριο Μαρωνιτών στη Λευκωσία.
Ασφαλτοστρωμένο πια με έργα της Επιτροπής, το παλιό κοιμητήριο Μαρωνιτών.
Ασφαλτοστρωμένο πια με έργα της Επιτροπής, το παλιό κοιμητήριο Μαρωνιτών.
Ασφαλτοστρωμένο πια με έργα της Επιτροπής, το παλιό κοιμητήριο Μαρωνιτών.
Το νέο κοιμητήριο Μαρωνιτών.
Αγιασμός του νέου κοιμητηρίου Μαρωνιτών από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωσήφ Σουέηφ.