«Το Υφυπουργείο αξιολογεί πρόσθετα κίνητρα για παιδιά που θα επιλέξουν να φοιτήσουν στα σχολεία στα κατεχόμενα χωριά»

0
789

Αναστασία Ανθούση

«Το Υφυπουργείο αξιολογεί πρόσθετα κίνητρα για παιδιά που θα επιλέξουν να φοιτήσουν στα σχολεία στα κατεχόμενα χωριά»

 • «Σκοπός μας στο υφυπουργείο είναι να προσεγγίσουμε ολιστικά και στοχευμένα τις κοινωνικές ανάγκες, έτσι ώστε η επιδοματική πολιτική να είναι μόνο ένα μικρό, συμπληρωματικό κομμάτι της στρατηγικής μας»
 • «Η συνεχόμενη μόνιμη διαμονή εξυπηρετεί τον κυριότερο σκοπό του σχεδίου επανεγκατάστασης που είναι η ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών»
 • «Το Σχέδιο υιοθετεί ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλείδες που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη του πραγματικού του στόχου για προώθηση της επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές»

Φιλοξενούμενη στο τελευταίο τεύχος του «Τ» η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Αναστασία Ανθούση η οποία μιλά για πολλά και ενδιαφέροντα με επίκεντρο το αναθεωρημένο σχέδιο επανεγκατάστασης στα Μαρωνίτικα χωριά. Μεταξύ άλλων, η υφυπουργός δίνει απαντήσεις στην πληθώρα ερωτημάτων που έχουν προκύψει με την πρόσφατη αναθεώρηση του σχεδίου, τονίζοντας πως ορισμένες ελλείψεις του προηγούμενου σχεδίου που αποτελούσαν κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκόμενων μερών, οδήγησαν στην αναθεώρηση του με στόχο την αποτελεσματικότερη όπως λέει εφαρμογή του, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι και η φιλοσοφία του. Παράλληλα, εξηγεί με ποιον τρόπο θα ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος κατά τις διελεύσεις από τα οδοφράγματα ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην υποχρέωση των δικαιούχων του σχεδίου για τέσσερις συνεχόμενες μέρες διαμονής , κάτι που όπως τονίζει εξυπηρετεί τον κυριότερο σκοπό του Σχεδίου, δηλαδή την ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών με την εγκατάσταση οικογενειών ή και μονηρών ατόμων.

 1. Κυρία Υφυπουργέ, ηγείστε σήμερα ενός νεοσύστατου Υφυπουργείου με ποικίλες όπως διαφαίνεται αρμοδιότητες. Ποιες οι σημαντικότερες προκλήσεις που έχετε ενώπιον σας και τι πιστεύετε ότι έχετε επιτύχει έως τώρα;

Η μεγαλύτερη πρόκληση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε αρχικά ήταν το στήσιμο του Υφυπουργείου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και η μεταφορά όλων των Τμημάτων και Υπηρεσιών του τομέα κοινωνικής πρόνοιας υπό την ομπρέλα του Υφυπουργείου. Να σημειώσω ότι ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται από 1η Ιανουαρίου 2023 με τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας.

Σε αυτό το διάστημα, πετύχαμε να ενδυναμώσουμε το παιδί, τη γυναίκα και την οικογένεια, μέσα από την εφαρμογή διάφορων πολιτικών, όπως η υλοποίηση του Σχεδίου Επιχορήγησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών, η χορηγία σε ΜΚΟ και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, η κάλυψη των αναγκών σε υποδομές για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, η καταβολή εφάπαξ ποσών σε δύο περιπτώσεις για στήριξη ευάλωτων οικογενειών εντός του έτους, κοκ.

Ασφαλώς όμως οι προκλήσεις ήταν και παραμένουν τεράστιες. Πολύ σύντομα μετά τη δημιουργία του Υφυπουργείου διαπιστώσαμε την ανάγκη ενδυνάμωσης της συνεργασίας μεταξύ των ίδιων των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου, ώστε να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Χρειάζεται να εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική κοινωνικής στήριξης μέσω συνδυασμού ενεργειών κοινωνικής παρέμβασης και επιδοματικής πολιτικής σε ένα ευρύτερο και συνεκτικό πλαίσιο, ώστε σταδιακά να περιοριστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι κοινωνικές ομάδες που στηρίζονται επί μακρόν στα επιδόματα για τη διαβίωσή τους. Συνεπώς, εκ των σημαντικότερων προκλήσεων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η ορθολογιστική επιδοματική πολιτική, με ενίσχυση των ελέγχων και με στόχευση τα όποια επιδόματα και ωφελήματα να παραχωρούνται συνετά και αναλογικά για να καλύπτουν τις ανάγκες των πραγματικά ευάλωτων.

Την ίδια στιγμή, πρέπει να εστιάσουμε στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων συναρμόδιων Υπηρεσιών, ώστε να προσπεράσουμε τη γραφειοκρατία και να αποκτήσουμε τα απαραίτητα αντανακλαστικά ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στην ανάγκες που παρουσιάζονται. Θα πρέπει να εξεύρουμε τους κατάλληλους τρόπους και μηχανισμούς, για να διασφαλίσουμε την απαραίτητη ευελιξία που θα μας επιτρέψει να είμαστε έγκαιρα κοντά στον πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μας με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα εθελοντικά σύνολα, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης κτλ, και στην ενεργοποίησή τους κάτω από μια κοινή προσπάθεια.

Εν κατακλείδι, απώτερος στόχος μας είναι να βρισκόμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη που το έχει ανάγκη και να διευκολύνουμε την άμεση πρόσβασή του στις υπηρεσίες φροντίδας. Εξού και μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της ψηφιοποίησης της διαδικασίας υποβολής επιδομάτων, δημιουργήσαμε τα Σημεία Εξυπηρέτησης Επιδομάτων Πρόνοιας, ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί το κέντρο 24ωρης παρέμβασης, το οποίο εκτιμώ ότι θα υλοποιηθεί εντός του 2023.

 1. Πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος της ευθύνης να ηγείστε ενός Υφυπουργείου που επιλαμβάνεται καθημερινά της οικονομικής στήριξης στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού; Ενός Υφυπουργείου που εν πολλοίς θεωρείται δημιούργημα της αείμνηστης υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου;

Η ανάληψη οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου εμπερικλείει τεράστια ευθύνη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του, αλλά κυρίως απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των πολιτικών και των αποφάσεων που λαμβάνουμε.

Η ευαισθησία που είχε η αείμνηστη Ζέτα για τον άνθρωπο, η αγάπη της για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους, η πολύχρονη δράση της για το καλό της οικογένειας και της κοινωνίας, ήταν η κινητήριος δύναμη που ώθησε στην εφαρμογή πολιτικών που βελτίωσαν σημαντικά τον κοινωνικό ιστό. Η προσφορά, ωστόσο, προς τον ευάλωτο συνάνθρωπο δεν έχει όρια και χρειάζεται συνεχή προσπάθεια. Έτσι, προέκυψε και η ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού χαρτοφυλακίου για τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, με την εγκαθίδρυση του Υφυπουργείου και τη συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών και των Τμημάτων κοινωνικής μέριμνας υπό μια ομπρέλα.

Αποστολή του Υφυπουργείου δεν είναι μόνο η παραχώρηση επιδομάτων. Αντίθετα θα έλεγα, ο σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε ολιστικά και στοχευμένα τις κοινωνικές ανάγκες, έτσι ώστε η επιδοματική πολιτική να είναι μόνο ένα μικρό, συμπληρωματικό κομμάτι της στρατηγικής μας.

 1. Εκ της αναλήψεως των καθηκόντων σας, εργαστήκατε εντατικά εις ό,τι αφορά τα σχέδια επανεγκατάστασης και ως αποτέλεσμα έχουν εισαχθεί σε αυτά νέα κριτήρια. Ποιες είναι οι βασικότερες αλλαγές που επιφέρουν τα νέα κριτήρια και ποιος ακριβώς είναι ο στόχος σας;

Από τον Σεπτέμβριο 2021, οπότε και το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά της αρμοδιότητας για εφαρμογή του Σχεδίου Επανεγκατάστασης στις κατεχόμενες περιοχές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο, εντοπίστηκαν ορισμένα κενά και ελλείψεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τους ελέγχους και τη δυνατότητα επαλήθευσης των στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτητές. Οι ελλείψεις αυτές αποτελούσαν κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκόμενων μερών και ταυτόχρονα κοινή ήταν και η απαίτηση να γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να αποτρέπεται η οποιαδήποτε εκμετάλλευση του Σχεδίου. Προχωρήσαμε συνεπώς στην αναθεώρηση του προηγούμενου Σχεδίου, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι και η φιλοσοφία του.

Στο νέο Σχέδιο καθορίζεται διαδικασία σε δύο στάδια, της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υποβολής αίτησης. Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η καλύτερη παρακολούθηση και η ενεργότερη εμπλοκή των οικείων Τοπικών Συμβουλίων, ενώ παράλληλα εισάγονται ασφαλιστικές δικλείδες αναφορικά με τη βεβαίωση της μόνιμης και συνεχούς διαμονής που πρέπει να εξασφαλίζεται από την αρμόδια επιτροπή της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, οι αιτητές θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους να προσκομίζουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο κατεχόμενο χωριό από το οικείο Κοινοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον, θα προσκομίζουν Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής και Διελεύσεων από την Επιτροπή της Αστυνομίας προς επιβεβαίωση της μόνιμης διαμονής και συνεχούς εγκατάστασης στο κατεχόμενο χωριό τους, η οποία να καλύπτει το διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον, επιδιώκοντας την περαιτέρω ενίσχυση των προσώπων που καθίστανται δικαιούχοι, το νέο Σχέδιο προνοεί την παραχώρηση επιπλέον μηνιαίου επιδόματος ύψους €240 ως επίδομα φροντίδας για μονήρη άτομα άνω των 75 ετών που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.

 1. Έχετε διασφαλίσει ότι θα ασκείται αποτελεσματικά και δίκαια ο έλεγχος κατά τις διελεύσεις; Η ευθύνη είναι στον επανεγκατασταθέντα ή στην Αστυνομία για εγγραφή στα σημεία διέλευσης;

Όπως έχω αναφέρει, το Σχέδιο στη νέα του μορφή υιοθετεί ισχυρότερες ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη του πραγματικού του στόχου για προώθηση της επανεγκατάστασης οικογενειών ή/και ατόμων στις κατεχόμενες περιοχές.

Για να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός και ορθός τρόπος ελέγχου εφαρμογής του νέου Σχεδίου, έχω ήδη έρθει σε επαφή προσωπικά με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για τη σύσταση της Επιτροπής του Σώματος που θα εκδίδει τις βεβαιώσεις μόνιμης και συνεχούς διαμονής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος θα γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο. Η υπό αναφορά Επιτροπή έχει ήδη συσταθεί και έχει καθορίσει διαδικασία, με την οποία θα απευθύνονται σε αυτήν οι επανεγκατασταθέντες για να λαμβάνουν την εν λόγω βεβαίωση στη βάση της πληροφόρησης που θα έχει η Αστυνομία, παράλληλα με το μητρώο διελεύσεων που θα τηρείται.

Πέραν τούτου, η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία, αφού εξετάσει την αίτηση, θα υποβάλλει σχετική εισήγηση για έγκριση ή απόρριψη προς τον/την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.

 1. Από την ανακοίνωση των προνοιών του σχεδίου, ο ορισμός της μόνιμης διαμονής έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ιδιαίτερα το σημείο που αναφέρεται στις τέσσερις συνεχόμενες διανυκτερεύσεις εκ των οποίων η μία να είναι το Σαββατοκύριακο. Ποιος ο λόγος που έχει εισαχθεί ο όρος «συνεχόμενες» και γιατί όχι οποιεσδήποτε διανυκτερεύσεις πέραν της μίας του Σαββατοκύριακου;

Πρόθεση του Υφυπουργείου με το νέο Σχέδιο είναι η αποφυγή φαινομένων κατάχρησης, τα οποία είχαν παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία είχαν δημιουργήσει αντιδράσεις ανάμεσα στα ίδια τα μέλη της Μαρωνιτικής Κοινότητας που διαμένουν μόνιμα στις κατεχόμενες περιοχές.

Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι ο αιτητής διαμένει στη μόνιμη κατοικία στο κατεχόμενο χωριό σε συνεχή βάση για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας (τουλάχιστον τέσσερις διανυκτερεύσεις), εκ των οποίων οι τρεις τουλάχιστον να είναι μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής. Με την υποχρέωση διαμονής στη μόνιμη κατοικία στα κατεχόμενα τις περισσότερες μέρες τις εβδομάδες συνεχόμενα, εξυπηρετείται ο κυριότερος σκοπός του Σχεδίου, δηλαδή η ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών με την εγκατάσταση οικογενειών ή και μονηρών ατόμων.

 1. Κυρία Υφυπουργέ θα ενημερωθούν επίσημα οι υφιστάμενοι επανεγκατασταθέντες για τις νέες πρόνοιες των σχεδίων; Έχουν τεθεί επίσημα σε ισχύ;

Πριν την όποια ενημέρωση των υφιστάμενων επανεγκατασταθέντων ήταν απαραίτητη η δημιουργία Μητρώου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, στο οποίο να καταγράφονται η ημερομηνία έγκρισης και η λήξη της περιόδου έγκρισης για τον καθένα από τους υφιστάμενους δικαιούχους. Ο καταρτισμός του Μητρώου έχει ολοκληρωθεί και, ακολούθως, θα αποσταλούν σχετικές επιστολές στους υφιστάμενους επανεγκατασταθέντες αναφορικά με τα προβλεπόμενα στο νέο Σχέδιο.

 1. Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα της επαναλειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κορμακίτη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Από πλευράς σας και στο πλαίσιο των σχεδίων επανεγκατάστασης θα υπάρξει οποιαδήποτε στήριξη στα παιδιά που θα επιλέξουν να φοιτήσουν εκεί;

Σύμφωνα με το νέο Σχέδιο, ο αιτητής δύναται να λαμβάνει μηνιαίο επίδομα ύψους €111.55 για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του και €185.95 για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, επιπρόσθετα από το ποσό που λαμβάνει ο ίδιος.

Πέραν αυτού όμως, και λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης για τους επανεγκατασταθέντες, το Υφυπουργείο αξιολογεί το ενδεχόμενο συμπερίληψης στα ωφελήματα, πρόσθετων κινήτρων για τα παιδιά οικογενειών που θα επιλέξουν να φοιτήσουν στα σχολεία που πιθανόν να λειτουργήσουν στα κατεχόμενα χωριά, κατ’ αναλογία με τα όσα ισχύουν για την περίπτωση των εγκλωβισμένων.

 1. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση του Σχεδίου που αφορά στα νεαρά ζευγάρια, με τρόπο που να προσφέρει επιπλέον κίνητρα και σε άλλους για να επιστρέψουν;

Προτεραιότητά μας αυτή την περίοδο είναι η πρακτική εφαρμογή του νέου Σχεδίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε, να εντοπίσουμε και να διορθώσουμε τυχόν κενά που πιθανόν να έχει, στο πλαίσιο πάντοτε της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για την αναζωογόνηση και την ανάπτυξη των κατεχόμενων χωριών μας.

 1. Πως αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα συνεργασία σας με την ηγεσία της Μαρωνιτικής Κοινότητας, τον Εκπρόσωπο της στη Βουλή και τις τοπικές Αρχές των Μαρωνίτικων χωριών, στα θέματα της επανεγκατάστασης;

Οι Εκπρόσωποι της Κοινότητας των Μαρωνιτών ανέκαθεν βρίσκονταν στο πλευρό της Κυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που απευθύνονται στα μέλη της Μαρωνίτικης Κοινότητας. Τόσο ο Εκπρόσωπος της Κοινότητας στη Βουλή, όσο και οι Προέδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων των Μαρωνίτικων χωριών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των διαφόρων Συνδέσμων και Σωματείων της Κοινότητας, εξ’ αρχής έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του Σχεδίου Επανεγκατάστασης και συνέβαλαν εποικοδομητικά με προτάσεις και εισηγήσεις, πολλές από τις οποίες περιλήφθηκαν στο Σχέδιο. Η συνεργασία μας με όλους τους πιο πάνω φορείς της Μαρωνίτικης Κοινότητας αποδείχθηκε επωφελής και θα συνεχίσει με στόχο την αναζωογόνηση των κατεχόμενων χωριών μας και την εξεύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων στα προβλήματα που απασχολούν τους Μαρωνίτες, μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και πνεύμα συνεργασίας.

 1. Ένα τελικό μήνυμα προς τα μέλη της Μαρωνιτικής Κοινότητας.

Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται, να ευχηθώ αρχικά όμορφες γιορτές με υγεία και θαλπωρή σε όλα τα μέλη της Μαρωνιτικής Κοινότητας και να επαναλάβω την προσήλωση της Κυβέρνησης στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας μας, για το καλό της Κοινότητας και της κοινωνίας ευρύτερα.

- Advertisement -