Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών: Προκήρυξη θέσης σχολικού βοηθού/συνοδού

0
2013

Η  Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Σχολικού Βοηθού/ Συνοδού για την κάλυψη των αναγκών δύο παιδιών που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείου Αγίου Μάρωνα, στην Ανθούπολη.

Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγού, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  • Να είναι υγιής βάσει σχετικού πιστοποιητικού από κυβερνητικό γιατρό (Η πρόσληψη του/της εργοδοτουμένου/ης είναι υπό αίρεση μέχρι την προσκόμιση του πιστοποιητικού υγείας).
  • Αποκλείονται πρόσωπα α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας προς τα παιδιά που θα εξυπηρετούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών (τηλέφωνο: 22721510) για την εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση. Σημειώνεται ότι η θέση είναι άμεσης πρόσληψης.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών, ή να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eforiamaroniton@gmail.com, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07/9/2018 και ώρα 13:00.

Αναλυτικά οι όροι εργοδότησης βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.maroniteslive.com/wp-content/uploads/2018/09/oroi-ergodotisis.pdf

Η αίτηση για τη θέση βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.maroniteslive.com/wp-content/uploads/2018/09/aitisi-gia-thesi-sxolikis-sinodou.pdf

Εκ της Σχολικής Εφορείας Μαρωνιτών

- Advertisement -