Θέματα νέας γενιάς συζήτησαν Εκπρόσωπος Μαρωνιτών και Πρόεδρος Οργανισμού Νεολαίας

0
1348
Ο Εκπρόσωπος των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Μούσας συναντήθηκε την περασμένη Τρίτη 5/9 με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Παναγιώτη Σεντόνα.
Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν στη νέα γενιά της Μαρωνιτικής Κοινότητας και τρόποι αξιοποίησης δράσεων και προγραμμάτων που προσφέρει ο Οργανισμός Ναολαίας Κύπρου. Κυρίαρχο θέμα ήταν η προσπάθεια του Εκπροσώπου για δημιουργία του Ηλεκτρονικού Δικτύου Νεολαίας το οποίο θα συνδέσει τους Μαρωνίτες νέους, θα τους προσφέρει ενηνέρωση και ευκαιρίες και θα τους φέρει πιο κοντά στην Κοινότητα.
Μούσας και Σεντόνας μετά από ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων συμφώνησαν σε πλαίσιο συνεργασίας που θα εξυπηρετεί τόσο τους στόχους της Μαρωνιτικής Κοινότητας όσο και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
- Advertisement -