Εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με Διεθνείς Εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

0
859

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε χθες την έναρξη υποβολής αιτήσεων για εισδοχή υποψηφίων μέσω Διεθνών Εξετάσεων (IGCSE/GCE/BACCALAUREATE Η ΑΛΛΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, μεταξύ άλλων κατηγοριών, Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες που καθορίζει το Σύνταγμα της Κύπρου (Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι).

Η αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα, πρέπει να υποβληθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον σύνδεσμο www.ucy.ac.cy/internationalexams από την Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022 (ώρα 23:59). Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην αίτηση σε μορφή pdf.

Σημείωση: Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας μέσω του πιο πάνω συστήματος. Σε περίπτωση επιστροφής της αίτησής σας, θα πρέπει να προβαίνετε στις απαραίτητες διορθώσεις άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τον Τομέα Προπτυχιακών Σπουδών στο 22 894041 ή/και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση solomonidou.maria@ucy.ac.cy.

Η επιλογή των υποψηφίων από τα Τμήματα θα γίνεται με βάση τους κανόνες για εισδοχή υποψηφίων μέσω διεθνών εξετάσεων.

Για πληροφορίες υποβολής αίτησης, τις κατηγορίες εισδοχής, τα απαιτούμενα κριτήρια ανά κατηγορία, καθώς και για τα απαιτούμενα κριτήρια ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου με βάση τις εξετάσεις IGCSE/GCE, μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

- Advertisement -