Διαδικασία Ειδικών Κριτηρίων για το ΤΕ.ΠΑ.Κ.

0
1185

Αναφορικά με τη διαδικασία των Ειδικών Κριτηρίων για το ΤΕ.ΠΑ.Κ., το Γραφείο του Εκπροσώπου ενημερώνει ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 6 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για υποβολή της αίτησης, περιλαμβάνονται στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=130702

Για οποιαδήποτε βοήθεια στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το Γραφείο του Εκπροσώπου βρίσκεται στη διάθεση όλων των υποψήφιων Μαρωνιτών στο τηλέφωνο 22-677067.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

- Advertisement -